Algemene voorwaarden

Artikel 1.

 

Algemeen onderhavige algemene voorwaarden, zijn toepasselijk in de verhouding tussen de "verkoper", genaamd Meubelatelier Maram (hierna in deze context JuwelenMaram genoemd), met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Van Hammelaan 24 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0633933996.  Het btw nummer is BE 0633933996. En elkeen die een aankoop verricht via de website www.maramjuwelen.be, hierna genoemd de 'koper'.

 

Artikel 2. Voorwerp

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de online verkoop via de website www.maramjuwelen.be. Deze voorwaarden hebben tot doel om de verkoopsmodaliteiten tussen JuwelenMaram en de koper te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering.  Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

 

Artikel 3. Bestelling

 

De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummers op de site. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product. Binnen de 24 uur nadat de bestelling door JuwelenMaram werd ontvangen, wordt een e-mail gestuurd ter bevestiging op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. 

 

Artikel 4. Levering en verzending.

 

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling binnen de 5 werkdagen verzonden. Het duurt ongeveer 2 werkdagen alvorens de klant de bestelling ontvangt. Deze levertermijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven en maken dus geen essentiële voorwaarde uit van de verkoop.

In geval van uitputting van de voorraad, wordt u per mail op de hoogte gebracht van de exacte levertijd van uw bestelling. 

JuwelenMaram kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.  Overeenkomstig de wet "kopen op afstand" bedraagt de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. 

De koper bezorgt JuwelenMaram het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend. 

Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2 aanduidt: “De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van
een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
Vanaf het moment van levering heeft de klant dus 14 kalenderdagen de tijd om zich te bedenken en de producten terug te sturen. De klant is verplicht ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail, waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. Het pakket moet vervolgens binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van JuwelenMaram. De klant krijgt van JuwelenMaram een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzendt het pakket terug naar Van Hammelaan 24, 8210 Lopppem en draagt daarbij zelf het risico van verzending. Er wordt daarom aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren. De verzendkosten van de retour dienen door de klant zelf betaald te worden. Het pakket mag absoluut geen sporen van gebruik vertonen. Indien de producten schade oplopen door de verzending of indien de zending verloren raakt, kan men niet meer rekenen op een compensatie. JuwelenMaram is verplicht om de waarde van het pakket inclusief de verzendingskosten binnen de 14 kalenderdagen terug te betalen, en slechts wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd werd.

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. 

 

Artikel 5. Prijzen en productinformatie op de website

 

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. De verzendingskosten worden duidelijk apart aangerekend. 

JuwelenMaram tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld.  Alle stukken worden met de hand gemaakt, waardoor elk stuk uniek is en er verschillen tussen de stukken mogelijk zijn naar gelang het gebruikte hout.  

Voor alle producten die JuwelenMaram aanbiedt geldt een wettelijke garantietermijn van zes maanden. Bij een eventueel defect aan het aangekochte product dient de klant JuwelenMaram op de hoogte te brengen via e-mail (info@maramjuwelen.be) Het defecte artikel dient vervolgens (op verantwoordelijkheid van de klant) teruggestuurd te worden naar het volgende adres: Van Hammelaan 24, 8210 Loppem, waarna JuwelenMaram het product zal herstellen of een nieuw product zal terugsturen. 

JuwelenMaram kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele typefouten op de webshop, facturatie en briefwisseling. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

 

 

Artikel 6. Betaling

 

Betalingen gebeuren via Bancontact. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant automatisch een factuur. 

 

 

Artikel 7. Klachten en retourneren

 

Indien je niet tevreden bent over je aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij jou de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst uw bestelling terug te bezorgen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail: info@maramjuwelen.be) op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van zeven werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

 

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijk verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. gooi nooit de verpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

 

Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (info@maramjuwelen.be ) Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een voldoeninggevende oplossing te komen. 

 

Artikel 8. Bewijs

 

Het elektronisch bewijs (bvb e-mail) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties. 

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgische recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge territoriaal bevoegd.

 

 

Artikel 10. Privacy

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. JuwelenMaram respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van JuwelenMaram. U dient zich ervan bewust te zijn dat JuwelenMaram niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie betreffende een geïndentificeerde of indentificeerbare persoon. dit betreft bijvoorbeeld jouw naam, telefoonnummer, of jouw post-en e-mailadres. Welke gegevens verzamelen we van u?

 

De persoonsinformatie die we gebruiken, heb j ons zelf meegedeeld, door:

- een aankoop in onze webshop

- het aanmaken van een klantenaccount

- het invullen van het contactformulier op de website

- het sturen van berichten via sociale media

- contacteren via email

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer dan strikt nodig is om de diensten te leveren door JuwelenMaram. De persoonsgegevens van zakelijke contacten zullen bewaard blijven zolang de zakenrelatie loopt. Deze contacten zijn op de hoogte van het privacybeleid en kunnen ten alle tijde aangeven dat zij verwijderd willen worden uit onze database. 

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Meubelatelier Maram gcv

Van Hammelaan 24

8210 Loppem

info@maramjuwelen.be